Meer en gerichter informatie inwinnen vergroot de kans op een correct advies. Dit is een van de conclusies die Rian Lelie-van der Zande en anderen trekken uit de resultaten van mystery guest onderzoek van AMP

ampnetadminGeen categorie

Rian Lelie-van der Zande, lid van het deskundigenpanel van AMP, heeft onderzocht of er een relatie is tussen de vragen die er in de apotheek gesteld worden en het geven van een richtlijnconform -d.w.z. op de Standaarden voor Zelfzorg gebaseerd- advies bij allergische rinitis. Uit het onderzoek bleek dat hoe meer vragen er gesteld werden aan de klant, hoe beter er advies gegeven werd. Ook was de kans op een goed advies groter als gevraagd werd wanneer de klant last had van de verschijnselen en of de klant er bekend mee was. Deze vragen worden wel genoemd in de Standaard maar maken geen onderdeel uit van W(W)HAM.

Verder kwam naar voren dat het uitmaakt hoe de zelfzorgvraag gesteld wordt. Als de klant vroeg om iets tegen een ‘aandoening’ (“heeft u iets tegen allergie”) dan werd er aanmerkelijk beter advies gegeven dan wanneer er iets gevraagd werd tegen verschijnselen (“heeft u iets tegen een loopneus”).

Zij beveelt onder andere aan om de W(W)HAM-vragen uit te breiden met ‘aandoeningsspecifieke’ vragen. De uitkomsten van het onderzoek -met aanbevelingen voor de praktijk- zijn onlangs gepubliceerd in het online tijdschrift Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy (https://doi.org/10.1016/j.rcsop.2021.100086)