Onderzoekprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA).

Het OKA onderzoekt objectief de kwaliteit van de zorg aan de balie van de apotheek.

Wat houdt het OKA in?


 • Ten minste 6 onderzoeken per jaar per apotheek.
 • Toetsing door professionele mystery guests.
 • Onderzoek volgens de meest actuele normen en richtlijnen aangaande de kwaliteit van dienstverlening in de apotheek.
 • Beoordeling op bejegening, probleemanalyse (analyse zorgvraag) en voorlichting, advisering en verstrekking.
 • Casus wordt getest in een pilot en zo nodig aangepast.
 • Weging van de onderzoeksdata voor ieder afzonderlijk onderzoek door deskundigenpanel bestaande uit een senior beleids- en productadviseur zelfzorg en patiëntenvoorlichting KNMP, een oud hoofddocent van de Universiteit Utrecht en praktiserend apothekers.
 • Uitgebreide rapportage per onderzoek, met benchmark (vergelijking met landelijk gemiddelde en beste apotheek).
 • Jaarlijks een Management Review Rapport met onder meer overzichtelijke weergave van alle behaalde scores.
 • Officiële erkenning ‘Beste Apotheek van Nederland’ voor de apotheek met de hoogste gemiddelde score van het jaar.

Speciale onderzoeken in 2019.


Het OKA bestaat in 2019 uit 6 onderzoeken. Ten minste één van de zes onderzoeken zal worden uitgevoerd met een receptplichtig geneesmiddel. Hierbij zal een waarnemer met een echte patiënt naar de apotheek gaan. Ten einde de patiënten te selecteren zal de medewerking van de apothekers worden gevraagd.

Wat kunt u met de resultaten doen?


 • Samen met personeel resultaten analyseren om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.
 • Plan van aanpak vaststellen en verbeteringen realiseren.
 • Onderzoekresultaten gebruiken om de kwaliteit van dienstverlening inzichtelijk te maken voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars of certificerende instellingen.
 • Onderzoekresultaten gebruiken als input voor kwaliteitverslag.

Inschrijfformulier 2019.

 • uiterlijk inschrijven tot 01-02-2019
 • € 1.280,00 excl. btw /jaar

Flyer OKA.

 • doel – opzet – inhoud
 • vertrouwelijkheidsverklaring
 • rapportage

Artikel PW, 7 juli 2017.

Artikel PW, 3 mei 2013.

Beste Apotheek 2017.

Apotheek de Weide in Hoogeveen.