Onderzoekprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA).

Het OKA onderzoekt objectief de kwaliteit van de zorg aan de balie van de apotheek.

Wat houdt het OKA in?


 • Ten minste 6 onderzoeken per jaar per apotheek.
 • Toetsing door professionele mystery guests.
 • Onderzoek volgens de meest actuele normen en richtlijnen aangaande de kwaliteit van dienstverlening in de apotheek.
 • Beoordeling op bejegening, probleemanalyse (analyse zorgvraag) en voorlichting, advisering en verstrekking.
 • Casus wordt getest in een pilot en zo nodig aangepast.
 • Weging van de onderzoeksdata voor ieder afzonderlijk onderzoek door deskundigenpanel bestaande uit een senior beleids- en productadviseur zelfzorg en patiëntenvoorlichting KNMP, een oud hoofddocent van de Universiteit Utrecht en praktiserend apothekers.
 • Uitgebreide rapportage per onderzoek, met benchmark (vergelijking met landelijk gemiddelde en beste apotheek).
 • Jaarlijks een Management Review Rapport met onder meer overzichtelijke weergave van alle behaalde scores.
 • Officiële erkenning ‘Beste Apotheek van Nederland’ voor de apotheek met de hoogste gemiddelde score van het jaar.

OKA in 2019


Het OKA bestaat in 2019 uit 6 onderzoeken. Dit jaar wordt geen shadowing onderzoek met eigen patiënten uitgevoerd. Wel zullen wij patiënten naar hun ervaringen en verwachtingen vragen, om u te helpen te voldoen aan de eisen van de HKZ 2015-norm inzake een verdiepende kwalitatieve patiënten-raadpleging.

Wat kunt u met de resultaten doen?


 • Samen met personeel resultaten analyseren om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.
 • Plan van aanpak vaststellen en verbeteringen realiseren.
 • Onderzoekresultaten gebruiken om de kwaliteit van dienstverlening inzichtelijk te maken voor bijvoorbeeld zorgverzekeraars of certificerende instellingen.
 • Onderzoekresultaten gebruiken als input voor kwaliteitverslag.

Inschrijfformulier 2019.

 • Inschrijven 2019 op aanvraag
 • € 1.280,00 excl. btw /jaar

  Artikel PW, 7 juli 2017.

  Artikel PW, 3 mei 2013.

  Beste Apotheek 2017.

  Apotheek de Weide in Hoogeveen.