AMP.

AMP Onderzoek & advies in de zorg is een volledig zelfstandige organisatie. Het voert sinds 1995 onafhankelijk (maatwerk) onderzoeken uit in opdracht van apotheken, de KNMP, Consumentenbond, ketens van apotheken, fabrikanten van geneesmiddelen, etc. in apotheken. Het door AMP ontwikkelde Mystery Guest Onderzoek bij apotheken heeft in 1999 de innovatieprijs van de KNMP toegekend gekregen.

OVER ONS


In 1994 heeft de Stichting Uitgifte Informatie het initiatief genomen om de kwaliteit van dienstverlening door apotheken te toetsen. Dit met de bedoeling om apothekers inzicht te geven in het farmaceutisch handelen van hun medewerkers (weten wat er aan de balie gebeurt), dit handelen te toetsen aan de beroepsnormen en standaarden en te kunnen vergelijken met collega’s.

Om het monitoren van de kwaliteit op het gewenste niveau mogelijk te maken en zich voor 100% te kunnen richten op praktijkonderzoek van apotheken hebben wij vervolgens AMP opgericht. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA), zoals wij dat thans kennen.

Verbeterinstrument werd beoordelingstool

De honorering van verzekeraars zoals Zilveren Kruis (ZK) voor het OKA heeft veel apothekers doen besluiten zich voor het onderzoekprogramma aan te melden. Geleidelijk aan heeft ZK haar kwaliteitsbeleid aangepast en steeds strengere/zwaardere eisen gesteld aan de performance van apotheken. Daarmee zijn een aantal collegae het OKA minder gaan zien als verbeterinstrument en meer gaan beschouwen als beoordelingstool.

2019 Reorganisatie AMP

Het wegvallen van de vergoeding van ZK heeft voor veel opzeggingen gezorgd. Met name van apothekers die deelnamen vanwege de financiële vergoeding van ZK. Dit heeft AMP tot een ingrijpende reorganisatie genoodzaakt. Voor de medewerkers van AMP een enorme teleurstelling, met grote persoonlijke gevolgen. Dat geldt ook voor veel van de 40 mystery guests die zich gedurende vele jaren voor ons hebben ingezet. Toch willen wij niet bij de pakken neerzitten. Er is nog steeds een grote groep van apothekers die het wegvallen van de vergoeding weliswaar betreuren maar die willen blijven investeren in kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat er een toetsinstrument voor apotheken blijft bestaan, waarbij de dagelijkse praktijk niet uit het oog verloren wordt. Nuancering van meetgegevens door onafhankelijke deskundigen met verstand van de dagelijkse apotheekpraktijk blijft uitgangspunt van het OKA.

2020 Aangepast onderzoeksprogramma met focus op verbeteren


Na de reorganisatie is AMP zich in aangepaste vorm blijven inzetten om collegae een spiegel voor te houden en ze zo in de gelegenheid te stellen om de kwaliteit van farmaceutische zorgverlening waar nodig te verbeteren. Het onderzoeksprogramma blijft bestaan uit 6 apotheekbezoeken per jaar. Vier maal per jaar worden apotheken bezocht door mystery guests van AMP; deze onderzoeken zijn gericht op zelfzorg en zelfmanagement en zoveel mogelijk toegespitst op patiënten die (recept)geneesmiddelen gebruiken of anderszins speciale aandacht en zorg nodig hebben. Twee maal per jaar onderzoeken veldwerkers van AMP de kwaliteit van bejegening, consultvoering, voorlichting en advies van aan hen voorgeschreven receptgeneesmiddelen. Daarnaast heeft AMP haar onderzoekprogramma uitgebreid met een aantal keuze-opties. Indien gewenst kunnen apotheken kiezen voor een aangepast onderzoekprogramma van uitsluitend zelfzorg casussen of receptcasussen. AMP zal zich blijven focussen op het meten en verbeteren. Via rapportages door het aanreiken van concrete verbetermogelijkheden en het vergelijken van de eigen prestaties met die van andere apotheken.


2021 AMP en Universiteit Utrecht starten samenwerking patiëntenpanel

 

Al langer dan 5 jaar - via website ApotheekOnderzoek.nl - worden patiënten van het panel van AMP gevraagd naar hun ervaringen en verwachtingen van specifiek farmaceutische zorgverlening. Dit stelt apotheekpraktijken - zowel openbare apotheken als politheken - in staat hun zorg aan te passen en daarmee te helpen voldoen aan de eisen van de HKZ 2015-norm inzake een verdiepende kwalitatieve patiënten-raadpleging. Met ingang van 2021 werkt AMP hierbij samen met de afdeling Farmacoepidemiologie & Klinische Farmacologie van de Universiteit Utrecht.AMP

Kees van Amerongen en Hetty Prins, apothekers