AMP.

AMP Onderzoek & advies in de zorg is een volledig zelfstandige organisatie. Het voert sinds 1995 onafhankelijk (maatwerk) onderzoeken uit in opdracht van apotheken, de KNMP, Consumentenbond, ketens van apotheken, fabrikanten van geneesmiddelen, etc. in apotheken. Het door AMP ontwikkelde Mystery Guest Onderzoek bij apotheken heeft in 1999 de innovatieprijs van de KNMP toegekend gekregen.

OVER ONS


In 1994 heeft de Stichting Uitgifte Informatie het initiatief genomen om de kwaliteit van dienstverlening door apotheken te toetsen. Dit met de bedoeling om apothekers inzicht te geven in het farmaceutisch handelen van hun medewerkers (weten wat er aan de balie gebeurt), dit handelen te toetsen aan de beroepsnormen en standaarden en te kunnen vergelijken met collega’s.

Om het monitoren van de kwaliteit op het gewenste niveau mogelijk te maken en zich voor 100% te kunnen richten op praktijkonderzoek van apotheken hebben wij vervolgens AMP opgericht. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het Onderzoeksprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA), zoals wij dat thans kennen.

Verbeterinstrument werd beoordelingstool
De honorering van verzekeraars zoals Zilveren Kruis (ZK) voor het OKA heeft veel apothekers doen besluiten zich voor het onderzoekprogramma aan te melden. Geleidelijk aan heeft ZK haar kwaliteitsbeleid aangepast en steeds strengere/zwaardere eisen gesteld aan de performance van apotheken. Daarmee zijn een aantal collegae het OKA minder gaan zien als verbeterinstrument en meer gaan beschouwen als beoordelingstool.

Reorganisatie AMP
Het wegvallen van de vergoeding van ZK heeft voor veel opzeggingen gezorgd. Met name van apothekers die deelnamen vanwege de financiële vergoeding van ZK. Dit heeft AMP tot een ingrijpende reorganisatie genoodzaakt. Voor de medewerkers van AMP een enorme teleurstelling, met grote persoonlijke gevolgen. Dat geldt ook voor veel van de 40 mystery guests die zich gedurende vele jaren voor ons hebben ingezet. Toch willen wij niet bij de pakken neerzitten. Er is nog steeds een grote groep van apothekers die het wegvallen van de vergoeding weliswaar betreuren maar die willen blijven investeren in kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat er een toetsinstrument voor apotheken blijft bestaan, waarbij de dagelijkse praktijk niet uit het oog verloren wordt. Nuancering van meetgegevens door onafhankelijke deskundigen met verstand van de dagelijkse apotheekpraktijk blijft uitgangspunt van het OKA.
Onderzoeksprogramma met focus op verbeteren
Na de reorganisatie zal AMP zich in aangepaste vorm blijven inzetten om collegae een spiegel voor te houden en ze zo in de gelegenheid te stellen om de kwaliteit van farmaceutische zorgverlening waar nodig te verbeteren. Het OKA blijft bestaan uit 6 apotheekbezoeken per jaar. De casussen zullen betrekking hebben op zelfzorg en zelfmanagement en zoveel mogelijk zijn toegespitst op patiënten die (recept)geneesmiddelen gebruiken of anderszins speciale aandacht en zorg nodig hebben daarbij.

Het onderzoek met eigen patiënten die herhaalmedicatie komen ophalen komt te vervallen. Wel zullen wij patiënten naar hun ervaringen en verwachtingen blijven vragen, om u te helpen te voldoen aan de eisen van de HKZ 2015-norm inzake een verdiepende kwalitatieve patiënten-raadpleging.

Wij zullen ons focussen op het meten en verbeteren. Via de rapportages door het aanreiken van concrete verbetermogelijkheden en daarnaast door het aanbieden van (na)scholing door middel van e-learning. Voor eventueel aanvullend advies op maat en trainingen zal de heer Gert-Jan Renardel de Lavalette na 1 januari op persoonlijke titel beschikbaar blijven. U kunt hem daarvoor rechtstreeks benaderen onder telefoonnummer 06-20302821 of e-mail gertjanrenardel@planet.nl.


AMP
Kees van Amerongen