Bescherming gegevens (AVG)

Omdat de apotheek geen gegevens van patiënten verstrekt aan AMP is het niet nodig dat er een verwerkersovereenkomst is tussen AMP en de apotheken.

Geen verwerkersovereenkomst AVG nodig tussen apotheken en AMP.


VUGHT - 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.
Deze Europese wetgeving heeft als doel het oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Een organisatie die van mensen persoonlijke gegevens heeft, moet ervoor zorgen dat andere personen of bedrijven de persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de gegevens in eerste instantie zijn afgegeven. Ter verzekering hiervan moet een bedrijf dan ‘verwerkersovereenkomsten’ sluiten met bedrijven of personen die bij persoonsgegevens kunnen komen. Over de gevolgen van de AVG voor de relatie tussen AMP en de apotheken heeft AMP uitvoerig contact gehad met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

AMP stuurt voor 1 van haar onderzoeken waarnemers mee met patiënten van een apotheek.
Hiertoe vraagt AMP aan de apotheken of zij zelf aan hun patiënten willen vragen of zij willen helpen bij de uitvoering van dit onderzoek. Indien patiënten willen helpen, schrijven zij zich vrijwillig in bij AMP. Vervolgens worden hen enkele gegevens gevraagd voor de uitvoering van het onderzoek. De patiënt geeft zelf, geheel vrijwillig, gegevens aan AMP. AMP gebruikt alleen gegevens als de patiënten hier expliciet toestemming voor geven. De apotheek geeft geen gegevens van de patiënten aan AMP. Dat mag niet en wil AMP ook niet. Omdat de apotheek geen gegevens van patiënten verstrekt aan AMP is het niet nodig dat er een verwerkersovereenkomst is tussen AMP en de apotheken. AMP vraagt alleen gegevens die nodig zijn voor het onderzoek aan de patiënten en gebruikt die alleen voor het onderzoek. Patiënten kunnen zich te allen tijde uitschrijven.