Apotheken worstelen met WGBO-toestemmingseisen voor 16 en 17 jarigen

ampnetadminGeen categorie

Uit onderzoek van AMP blijkt dat de meeste apotheken nog niet goed weten om te gaan met de verplichte toestemmingseisen voor minderjarige kinderen van 16 en 17 jaar. Ook voor hun ouders een dilemma. Bij veel medicijnen zal een kind geen bezwaar hebben als de apotheek de medicatie verstrekt aan een ouder en daarover passend advies geeft. Strikt genomen mag dat alleen als het kind middels een machtiging toestemming geeft of samen met de ouder meekomt naar de apotheek.

Deze verplichting van de WGBO blijkt in de praktijk lastig na te leven. Strikte toepassing betekent dat een ouder zonder toestemming of machtiging van het kind de medicijnen niet mag ontvangen en dat de apotheek de ouders daarover evenmin een passend advies mag geven.

Dat dit bij ouders en kinderen tot onbegrip kan/zal leiden is niet vreemd. Een dilemma voor elke apotheker of assistente die hiermee aan de apotheekbalie wordt geconfronteerd. Zeker als het kind ziek thuis is. En dat blijkt ook uit de cijfers: slechts 6% van de bezochte apotheken besteedt aandacht aan dit aspect.

Belangrijk is te beseffen dat een kind van 16 of 17 jaar in het kader van de WGBO meerderjarig is en dat ouders dan geen wettelijke vertegenwoordigers meer zijn.