Apotheek moet patiënten ook mondeling voorlichten over de behandelduur met ijzertabletten

ampnetadminGeen categorie


Onderzoeksbureau AMP onderzocht in mei 2022 de kwaliteit van consultvoering en advisering door apotheken bij ferrofumaraat bij ijzergebreksanemie. Op veel punten werden de richtlijnen goed gevolgd, maar er zijn ook verbeterpunten. De schriftelijke informatie is op orde, maar mondeling wordt bijvoorbeeld niet altijd uitgelegd waarom voldoende lang ijzer slikken zo belangrijk is.

Toelichting
Receptgeneesmiddelen worden elektronisch voorgeschreven. In de apotheek wordt ervan uitgegaan dat de arts de patiënt mondeling heeft geïnformeerd over het recept . Maar welke informatie de arts heeft verstrekt en wat de patiënt daarvan onthoudt is onduidelijk. Het is belangrijk om dit te verifiëren omdat de patiënt het recept zelf doorgaans niet te zien krijgt.
De afgeleverde hoeveelheid is – zeker bij een eerste uitgifte – vaak niet gelijk aan de voorgeschreven hoeveelheid. Voor ingewijden een bekend gegeven, maar voor buitenstaanders is dat niet altijd duidelijk. De duur van de behandeling met ijzer en het belang om voldoende lang (na) te behandelen blijkt doorgaans niet besproken te worden met de patiënt. Dat de patiënt na normalisatie van de ijzerwaarden nog 2-3 maanden ijzer moet blijven gebruiken staat wel in de schriftelijke informatie die veel apotheken meegeven, maar het komt in het adviesgesprek nauwelijks aan de orde. Te vroeg stoppen met ijzer heeft risico’s. De patiënt zou zowel van de arts als van de apotheek te horen moeten krijgen hoe lang hij of zij ijzer moet blijven gebruiken en waarom dat zo belangrijk is. Uit onderzoek blijkt telkens opnieuw dat het voor veel patiënten lastig is om te onthouden wat de arts vertelt. Om deze reden is het dus des te belangrijker om informatie over het medicijngebruik in de apotheek te herhalen en zo nodig toe te lichten. Volledigheidshalve moet de apotheek de patiënt op wijzen dat ook een herhaalrecept onderdeel is van de ‘ijzerkuur’, die moet worden afgemaakt.